back to top
17.7 C
Ostrołęka
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Wiadomości Europejskie

REKLAMA

Walka z wykorzystywaniem seksualnym dzieci: lepsza ochrona dzięki nowym przepisom karnym

Komisja przyjmuje wniosek dotyczący nowelizacji przepisów karnych w sprawie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego. Wykorzystywanie seksualne dzieci to haniebne przestępstwo, którego charakter znacznie się zmienił w ciągu ostatnich lat. W nowych przepisach rozszerzono definicje przestępstw oraz podwyższono kary i wprowadzono bardziej szczegółowe wymogi dotyczące prewencji i wsparcia dla ofiar. Proponowane zmiany są dopełnieniem wniosku Komisji z 2022 r. W przedstawionym wtedy rozporządzeniu określono obowiązki przedsiębiorstw internetowych w zakresie wykrywania, zgłaszania i usuwania ze swoich usług materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

REKLAMA
Fotograf ślubny Malwina Łuba

Zagrożenie wykorzystywaniem seksualnym jest realne, a skala tego zjawiska w UE nadal wzrasta. Tylko w 2022 r. w UE odnotowano 1,5 mln zgłoszeń niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.

Obecne przepisy unijne w tej dziedzinie pochodzą z 2011 r. Należy je dostosować do obecnej sytuacji, aby skuteczniej zapobiegać przestępstwom i lepiej chronić ich ofiary. We wniosku uwzględniono parę kluczowych kwestii.

  • Rozszerzenie definicji przestępstw związanych z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych we wszystkich państwach członkowskich: jako przestępstwo zaklasyfikowano między innymi transmitowanie wykorzystywania seksualnego dzieci na żywo, a także posiadanie i udostępnianie podręczników dla pedofili. Do definicji przestępstwa włączono także używanie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci w produktach typu deepfake oraz generowanych przez sztuczną inteligencję.
  • Lepsze ściganie przestępstw, zapobieganie im i wsparcie ich ofiar: we wniosku wydłużono okres, w którym ofiary będą mogły zgłaszać przypadki wykorzystywania seksualnego oraz podjąć działania przeciwko sprawcy. Nowe przepisy zapewnią ofiarom również prawo do rekompensaty finansowej, w uznaniu długofalowych szkód wywoływanych przez wykorzystywanie seksualne dzieci. W dodatku państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wprowadzenia mechanizmu koordynacji, by w jak najlepszy sposób wykorzystać istniejące programy zapobiegania przestępstwom i pomocy ofiarom.
  • Skuteczniejsze zapobieganie przestępstwom: we wniosku wezwano państwa członkowskie do zwiększenia finansowania działań upowszechniających wiedzę, zwłaszcza na temat zagrożeń w internecie. Ma to na celu sprawić, że przestrzeń wirtualna będzie bezpieczniejsza i lepsza dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami osoby ubiegające się o pracę w bliskim kontakcie z dziećmi lub na rzecz organizacji zajmujących się walką z wykorzystywaniem seksualnym dzieci będą musiały przedstawić wyciąg z rejestru karnego.
  • Oprócz tego zgłoszenie przestępstwa będzie obowiązkowe przynajmniej w przypadku zawodów, które mają bliski kontakt z dziećmi. Pomoże to pokonać poważną przeszkodę w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

W gestii Parlamentu Europejskiego i Rady leży teraz zawarcie porozumienia w sprawie przedłożonego wniosku. Po jego przyjęciu nowa dyrektywa zmieni obecnie obowiązujące przepisy. Wejdzie ona w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Serwis radiooko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez internautów, gdyż należą one do osób, które je zamieściły.

REKLAMA

Ostatnie wiadomości

SPORT

POLITYKA

0
Będziemy wdzięczni za wasze przemyślenia, prosimy o komentarzex