Kontakt

Kontakt dla słuchaczy

Tel. 29 760 58 00, e-mail: [email protected]

Reklama i ogłoszenia

Tel. 604 949 230, e-mail: [email protected]

Nasze logo (PDF)

Prezes Zarządu

Filip Wilczyński

Kierownik Biura
Zarządu

Ewa Krupka

Wspólnicy powyżej 5% udziału:

Jolanta Zabielska
Filip Marcin Wilczyński
Robert Tomasz Napiórkowski

Redakcja

Tel. 29 7 608 608

E-mail: [email protected]

Beata Kamińska-Juchniewicz
[email protected]

Marta Mierzejewska
[email protected]

Reklama i marketing

Mariusz Łuba
Tel. 604 949 230
[email protected]

Reklama, koncerty, wydarzenia, współpraca z agencjami i domami mediowymi

Prezenterzy muzyczni

Telefon na antenę 29 7 60 58 00

Marta Mierzejewska
[email protected]

Leszek Kaczyński
[email protected]

Piotr Grzyb
[email protected]

Dział promocji

Piotr Grzyb
[email protected]

Współpracownicy

Paweł Ustaszewski

Marek Baczewski

Dane teleadresowe

„Radio Oko” sp. z o.o.
ul. Korczaka 4
07-409 Ostrołęka
KRS 0000259797
NIP 7581004290
REGON 550406503
Numer koncesji: 513/K/2021-R

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ul. Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 5973000, fax 22 5973180, www.krrit.gov.pl.