Kontakt

Kontakt dla słuchaczy

Tel. 29 760 58 00, e-mail: [email protected]

Reklama i ogłoszenia

Tel. 604 949 230, e-mail: [email protected]

Nasze logo (PDF)

Prezes Zarządu

Filip Wilczyński

Kierownik Biura
Zarządu

Ewa Krupka

Redakcja

Tel. 29 7 608 608

E-mail: [email protected]

Beata Kamińska-Juchniewicz
[email protected]

Marta Mierzejewska
[email protected]

Reklama i marketing

Mariusz Łuba
Tel. 604 949 230
[email protected]

Reklama, koncerty, wydarzenia, współpraca z agencjami i domami mediowymi

Prezenterzy muzyczni

Telefon na antenę 29 7 60 58 00

Marta Mierzejewska
[email protected]

Leszek Kaczyński
[email protected]

Piotr Grzyb
[email protected]

Dział promocji

Piotr Grzyb
[email protected]

Współpracownicy

Paweł Ustaszewski

Marek Baczewski

Dane teleadresowe

“Radio Oko” sp. z o.o.
ul. Korczaka 4
07-409 Ostrołęka
KRS 0000259797
NIP 7581004290
REGON 550406503
Numer koncesji: 513/K/2021-R

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ul. Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 5973000, fax 22 5973180, www.krrit.gov.pl.

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Radio OKO Sp z o. o. –Nadawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

1) Nazwa programuRadio OKO
2) Firma tego nadawcyRadio OKO sp. z o.o.
2a) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład organu nadawcyZarząd Filip Marcin Wilczyński
3) adres jego siedzibyul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka
4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty internetowej oraz witryny internetowejul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka [email protected] www.radiooko.pl
1a.   Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy – w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;Filip Marcin Wilczyński,
Robert Tomasz Napiórkowski,
Jolanta Ewa Zabielska
1b.   Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535). Filip Marcin Wilczyński,
Robert Tomasz Napiórkowski, Jolanta Ewa Zabielska
1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism www.youtube.com/@radiooko