back to top
17.7 C
Ostrołęka
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

Społecznie Pozytywni – Mirosław Augustyniak, starosta powiatu makowskiego

REKLAMA

Na program zapraszamy w poniedziałki po godzinie 9.35, powtórka po 14.35 oraz we wtorek po godzinie 10.35. Audycja powstaje przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i jest realizowana ze środków województwa mazowieckiego.

REKLAMA
Fotograf ślubny Malwina Łuba

Marta Mierzejewska : Sala sportowa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz likwidacja barier architektonicznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim  zostały wsparte kwotą ponad 2,2 mln zł. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zostały rozdysponowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Trafiły do powiatu makowskiego. Moim gościem jest starosta powiatu Mirosław Augustyniak. Dzień dobry.

Mirosław Augustyniak: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.

MM: Panie starosto, jakie znaczenie dla powiatu makowskiego ma otrzymanie dofinansowania z PFRON na inwestycje dla osób niepełnosprawnych?

– Szanowni Państwo, niestety cała prowincja zmaga się z malejącą liczbą mieszkańców.

Zachwiały się w strukturze mieszkańców pewne proporcje. Niestety mamy coraz więcej osób starszych. Niestety też mamy bardzo duży odsetek dzieci z niepełnosprawnościami.

 50 osób na terenie powiatu, to jest bardzo dużo. Prawie setka uczęszcza do naszego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Pozostałe dzieciaki są w szkołach na terenie gmin powiatu makowskiego, ale mają orzeczenia o niepełnosprawności i też nie wiemy czy ich dolegliwości, ich dysfunkcje, czy będą się pomniejszać, czy będą się powiększać i być może będzie taka sytuacja, że będą musiały trafić do nas. To jest obszar bardzo ważny, bardzo wrażliwy społecznie. Obszar, na który proszę nie odebrać tego jako niestosowność, ale na który wydajemy środki porównywalne z naszymi dochodami własnymi. Oczywiście mamy na te rzeczy odpowiednie subwencje, dotacje itd., ale mówię jakie to są wielkości w odniesieniu do dochodów powiatu. Szanowni Państwo, powstanie sala gimnastyczna. Generalnie będzie nakierunkowana na zajęcia rehabilitacyjne, ale też również na wychowanie fizyczne. Jeżeli u nas by się zrodził jakiś paraolimpijczyk, to oczywiście będziemy z niego dumni. Chcemy te warunki poprawiać. Natomiast, szanowni Państwo, niestety cała optyka tutaj w obszarze dzieci niepełnosprawnych wygląda tak, że te niepełnosprawności są coraz bardziej zaawansowane. Powoduje to, że większość klas w naszym ośrodku to są klasy czteroosobowe. To są dzieci, które wymagają naprawdę specjalnej opieki, troski i tak dalej. Te klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami właśnie mają taką liczebność. Oczywiście dyrekcja ośrodka, którą bardzo szanuję za zaangażowanie nauczyciele, także dobra organizacja nauki, opieki nad tymi dziećmi daje spokój rodzicom, którzy są pewni, że te dzieciaki są dobrze zaopiekowane. Szanowni Państwo, musimy te warunki poprawiać. Wiążą się z tym oczywiście koszty. Do kwoty, którą Pani redaktor podała musimy praktycznie dołożyć taką samą, bo to jest mniej więcej 50% dofinansowania dla inwestycji. Z taką świadomością, że musimy tą infrastrukturę odpowiednio przystosowywać, po to, żeby dzieciom było wygodniej, żeby miały lepsze warunki, żeby miały lepszą szansę rehabilitacji, poprawy swojej sytuacji życiowej.

No też, żeby nauczycielom było wygodniej uczyć, opiekować się tymi dziećmi. Ja też tutaj powtórzę słowa pani dyrektor, że takim głównym celem najczęściej właśnie jest przystosowanie dzieci do samodzielności, żeby one po prostu życiowo sobie radziły w tych prostych czynnościach, żeby ta ich samodzielność była na takim poziomie, by naprawdę rodzice mieli świadomość, że jeśli kiedyś ich zabraknie, to dzieci sobie poradzą. Natomiast, proszę Państwa, to wszystko też będzie miało konsekwencje kosztów takich bieżących,

no bo to trzeba będzie ogrzać, utrzymać i tak dalej, i tak dalej.

Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Zawsze szukamy tej racjonalności, żeby to dobro dziecka pogodzić też z możliwościami finansowymi powiatu, no ale też, żeby na ten pieniądz nie przeliczać. Te zadania, o których mówiłem, absorbują duże środki, duże zaangażowanie, dużą liczbę nauczycieli. Ja mam pełny szacunek dla pracujących tam i dyrekcji, i nauczycieli. I też tak zwracam się z takim apelem do rodziców, że proszę się nie bać, naprawdę dzieci mają tam bardzo dobre warunki, bardzo dobrą opiekę, mają właściwe zajęcia dostosowane do swoich możliwości i budowania tej szansy usamodzielnienia na przyszłość.

Mamy też przedszkole dla dzieciaków niepełnosprawnych. Chcemy też tę bazę poprawiać bez względu na to salę. Chcemy jeszcze też wydzielić część skrzydła innego budynku, żeby poprawić warunki dla tych najmłodszych.

MM: Proszę powiedzieć, jakie konkretne działania – gdyby mógł Pan wymienić przynajmniej kilka – zostaną sfinansowane właśnie w ramach tego projektu?

– Proszę Państwa, no to tak jak powiedzieliśmy, budowa sali sportowej. Będą tam też sale do rehabilitacji, do różnego rodzaju zajęć, plus właśnie ta sala do ćwiczeń. Zamontujemy nową windę w Domu Pomocy Społecznej. Starzejące się społeczeństwo rodzi wiele problemów. Wiele osób nie ma bliskich, zostają na starość sami i tutaj kierowani są przez odpowiednie jednostki gminne do naszego ośrodka Domu Pomocy Społecznej.  

Chcę tylko Państwu uzmysłowić, że mieszkańcy naszego powiatu generalnie są zaradni życiowo, bo tak naprawdę 80 parę procent z tego prawie 50 osobowego naszego DPS-u to są osoby spoza naszego powiatu. Więc chwała tym ludziom, którzy mieszkają, którzy sobie radzą, którzy walczą wielokrotnie o tą samodzielność i tym, którzy w ośrodkach pomocy społecznej w poszczególnych gminach, tym ludziom pomagają, żeby to samodzielność ich utrzymać. Niemniej jednak warunki bytowe muszą być systematycznie poprawiane, dostosowywane. To są wielokrotnie osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne ruchowo.

 Lokalizacja tego ośrodka jest w samym mieście. On nie ma dużej działki, powierzchni do zagospodarowania.

MM: Chciałabym, żeby Pan jeszcze ocenił współpracę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

– Szanowni Państwo, samorząd województwa naprawdę we wszystkich dziedzinach życia społecznego, funkcjonowania samorządności, systematycznie przez 25 lat, a teraz już ponad 25 lat, bo obchodziliśmy jubileusz 25-lecia, pomaga samorządom gminnym.

Pomaga w realizacji ich zadań statutowych, ich zadań takich wykraczających poza ich możliwości finansowe, ale czasami też poza takie możliwości nawet organizacyjne.

Więc docenienie tych wszystkich działań, odpowiedzialności w różnych obszarach, to jest 21 instrumentów, o jest naprawdę bardzo dużo. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej też pełni określoną rolę i wypełnia to naprawdę wzorowo. Pochyla się nad tymi problemami właśnie najbardziej wrażliwymi, najbardziej trudnymi. Stara się mobilizować, stara się naprowadzać, stara się tutaj tak działać, że jeśli jest możliwość poprawienia wniosku, jakiejś naprawy błędów, to jak najbardziej podchodzi do tego bardzo w sposób otwarty. Zachowując oczywiście wszystkie prawidła, wszystkie normy prawne, ale po prostu widać, że chce pomagać, że robi to w sposób bardzo odpowiedzialny, bardzo mądry,

z dużym pochyleniem się z taką rzeczywistością nad problemami, problemami, z którymi naprawdę samorządy takie prowincjonalne by sobie nie poradziły. Wykorzystujmy szansę możliwości pozyskania środków. Środki, które oferuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, to są środki bardzo celowo, bardzo trafnie dedykowane. Tak jak tu pani redaktor podała, my będziemy akurat z tego korzystać, ale już mamy w planie, że w listopadzie będziemy składać na kolejne rzeczy, żeby zmodernizować nasz środowiskowy dom samopomocy, żeby właśnie powiększyć te sale dla przedszkola. Bez tych środków byłoby nam to wszystko ciężko zrealizować.

MM: Dziękuję bardzo za spotkanie na 88, 5 FM moim gościem był Pan Mirosław Augustyniak, starosta powiatu makowskiego.

– Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do powiatu makowskiego.

Na program zapraszamy w poniedziałki po godzinie 9.35,

powtórka po 14.35 oraz we wtorek po godzinie 10.35.

Muzyka

Audycja powstaje przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

i jest realizowana ze środków województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Serwis radiooko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez internautów, gdyż należą one do osób, które je zamieściły.

REKLAMA

Ostatnie wiadomości

SPORT

POLITYKA

0
Będziemy wdzięczni za wasze przemyślenia, prosimy o komentarzex